ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΔΩΝ

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 16/11/23 σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 

(1) Η Επιτροπή Εξόδων του Συλλόγου μας θα αποτελείται από τους συναδέλφους κκ Γιώργο Μηχανικό, Πέτρο Χατζησάββα και Λουκία Δικωμίτου, τους οποίους ευχαριστούμε για την προθυμία που επέδειξαν να αναλάβουν αυτό το σημαντικό έργο.

 

(2) Η Επιτροπή Εξόδων θα ξεκινήσει τις εργασίες της την 01/12/2023. Από την 01/12/2023 θα μπορείτε να υποβάλλετε στην Επιτροπή Εξόδων αιτήσεις για καταλόγους εξόδων που έχουν ήδη καταχωρηθεί και εκκρεμούν προς υπολογισμό στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

 

(3) Επισυνάπτεται στην παρούσα το κείμενο της αίτησης που θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή Εξόδων. Στο έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα περιγραφή της διαδικασίας για καταχώρηση της αίτησης αλλά και της διαδικασίας που θα ακολουθείται από την Επιτροπή.

–> ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΔΩΝ

Είμαστε βέβαιοι πως η Επιτροπή Εξόδων του Συλλόγου μας θα επιτελέσει σημαντικό έργο και πως με την συνεργασία όλων μας θα βοηθήσει στην άμβλυνση του σοβαρού προβλήματος που υφίσταται σχετικά με τον χρόνο υπολογισμού καταλόγων εξόδων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ