Επιστημονικό Μνημόσυνο εις μνήμη Κύπρου Χρυσοστομίδη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας το Επιστημονικό Μνημόσυνο εις μνήμη Κύπρου Χρυσοστομίδη, το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου την 1ηRead More...