CHRISTMAS PARTY

ROYAL HALL Xanthis Xenierou, Nicosia