ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στις συναντήσεις που διεξήγαγε μέχρι σήμερα με τα Δικαστήρια έθεσε το θέμα συχνότερης και αποτελεσματικότερης χρήσης των εμφανίσεων μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (i-justice).

Στο θέμα αυτό υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευράς των Δικαστών.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα μας έχει ζητηθεί και εμείς από πλευράς μας ως δικηγόροι να αποφεύγουμε τον «διάλογο» μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ήτοι να γίνεται προσπάθεια να αποστέλλονται αιτήματα που έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί μεταξύ μας από πριν. Επίσης να τηρούνται τα χρονικά πλαίσια του σχετικού κανονισμού και τα μηνύματα που θα αποστέλλονται στο Δικαστήριο να αποτελούν ξεκάθαρες και ουσιαστικές τοποθετήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες των αιτημάτων μας.

Σημειώνουμε ότι σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας θα εκδοθεί σύντομα νέα ανακοίνωση με πιο συγκεκριμένες και λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία που θα ακολουθείται για την διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails).

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ