ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

  1. Από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν διεφάνη ότι, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις και στην απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε τονίσει την ανάγκη για λήψη μέτρων που θα διασφάλιζαν την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη λειτουργία της ουσιώδους αυτής υπηρεσίας. Μεταξύ των μέτρων αυτών, δεσπόζουσα θέση είχε η εκμετάλλευση της τεχνολογίας με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής καταχώρησης δικαστικών εγγράφων, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.

 

  1. Πάγια θέση του Συλλόγου μας ήταν ότι, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη έπρεπε να εφαρμοστεί εγκαίρως σε δοκιμαστική βάση, με ταυτόχρονη αποδοχή καταχωρήσεων και με την παλαιά μέθοδο, εντός μιας εύλογης μεταβατικής περιόδου.

 

  1. Δυστυχώς, η διστακτικότητα κι η αναβλητικότητα που παρατηρήθηκε οδήγησε στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής καταχώρησης την δωδεκάτη, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη ή αδύνατη η εκμετάλλευση του συστήματος από τους δικηγόρους, καθώς όχι μόνο δεν έχει προηγηθεί παρουσίαση της τελικής μορφής του συστήματος και εκπαίδευση, όπως μας είχαν υποσχεθεί, αλλά – ένεκα των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που καθορίζουν αυθαιρέτως ότι μόλις το 15% των συντελεστών ενός γραφείου δύναται να προσέρχεται στην εργασία του – δεν θα έχουν καν την συνδρομή του γραμματειακού τους προσωπικού στην προσπάθεια αυτή.

 

  1. Εν πάση περιπτώσει, παρά την απογοήτευση για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε με όλες τις συνέπειες που αυτή επέφερε, θεωρούμε το μέτρο αυτό ως μια θετική εξέλιξη καθώς η εναλλακτική επιλογή – να μην γίνονται καθόλου καταχωρήσεις μέχρι το τέλος Ιανουαρίου – θα ήταν ολέθρια. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε ότι η εισαγωγή του μέτρου αυτού θα πρέπει να γίνει εφόσον δοθεί κατά το δυνατόν επαρκής χρόνος για εκπαίδευση των δικηγόρων (τουλάχιστον 1 εβδομάδα) και υπάρξει παράλληλα και μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα γίνονται παράλληλα και καταχωρήσεις με την παλαιά μέθοδο.

 

  1. Αναμένουμε από όλους τους αρμόδιους να καταβάλουν το άπαν των δυνάμεων τους ώστε το σύστημα να λειτουργήσει ομαλά. Περαιτέρω θεωρούμε δεδομένο ότι τα Πρωτοκολλητεία θα στελεχωθούν επαρκώς και το προσωπικό τους θα τύχει επαρκούς εκπαίδευσης.

 

  1. Τέλος, σημειώνουμε με ανησυχία ότι, το όλο εγχείρημα καθίσταται δώρον άδωρον εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν ψηφίσει κατεπειγόντως την τροποποίηση του περί Όρκων Νόμου (Κεφ. 18) ώστε να γίνονται ένορκες δηλώσεις ενώπιον δικηγόρων. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση που η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργήσει κανονικά, δεν θα μπορούν να καταχωρούνται οποιεσδήποτε αιτήσεις ή ενστάσεις που πρέπει να συνοδεύονται από ένορκη δήλωση, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

 

Εκ της Επιτροπής του Δ.Σ Λευκωσίας

12.01.2021

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ