ΚΛΕΟΠΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Η Δικηγορική Εταιρεία Κλεόπα & Παρασκευά Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη  δικηγόρου για το δικαστηριακό της τμήμα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτώς)
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία στον χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Office)
  • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα ανεπιτήρητης εργασίας
  • Ομαδικότητα
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paraskevakleopa.com υπό το θέμα «Θέση Δικηγόρου»

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ