ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

                   

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως πολύ καλά γνωρίζετε έχει τεθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2022 η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης  (I-JUSTICE) για νέες υποθέσεις, εξαιρουμένων υποθέσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και των Δικαστηρίων που ασκούν Ποινική Δικαιοδοσία, περιλαμβανομένων του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στην προσπάθεια μας για συνεχή ενημέρωση των μελών μας, αλλά και για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του συστήματος, διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων, εύρεσης μεταβατικών λύσεων σε θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ Δικαστηρίων-Πρωτοκολλητείων και Δικηγόρων, πραγματοποιήθηκε κατά την 2η Φεβρουαρίου 2022 συνάντηση στο εντευκτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, μεταξύ κλιμακίου των Δικηγορικών Συλλόγων Λευκωσίας και Κερύνειας με την Διοικητική Πρόεδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας – Κερύνειας, της Αρχιπρωτοκολλητού και ομάδας Πρωτοκολλητών από όλες τις δικαιοδοσίες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι όλες οι πλευρές, η κάθε μια από τη δική της οπτική του συστήματος, θα καταγράψει τις δυσκολίες και/ή τα προβλήματα που εμφανίζει το σύστημα, κατά την πλήρη πλέον εφαρμογή του, και θα αποσταλεί σχετικό ενιαίο Υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Μεταξύ άλλων, σχετικά με τις καταχωρίσεις μονομερών αιτήσεων για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων, οι οποίες συνοδεύουν το αρχικό κλητήριο ή πρωτογενή αίτηση, θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

  • Καταχώριση του αρχικού δικογράφου (αγωγής ή αίτησης). Σε περίπτωση, κατά την οποία ο διάδικος προτίθεται να καταχωρίσει και μονομερή αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος θα πρέπει να ενημερώνει τηλεφωνικώς το Πρωτοκολλητείο, ώστε να εξετάσει την καταχώριση του κατά προτεραιότητα.
  • Εξέταση και έγκριση της καταχώρισης του δικογράφου από το Πρωτοκολλητείο και ενημέρωση για τον αριθμό υπόθεσης.
  • Δυνατότητα καταχώρισης της ενδιάμεσης αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος, η οποία θα ορίζεται  εντός 48 ωρών.  Εάν το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον και χρήζει άμεσου χειρισμού από το Δικαστήριο, τότε η καταχώριση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική επιστολή στην οποία θα επεξηγείται η αναγκαιότητα και το επείγον και εάν το αίτημα κριθεί δικαιολογημένο θα καλείται από το Δικαστήριο για εμφάνιση ή θα δίδονται σχετικές οδηγίες.

Καταληκτικά, υπενθυμίζουμε ότι έχουν οριστεί δύο άτομα από τους Συλλόγους μας, τα οποία έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των μελών μας κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού, διάρκειας 15 λεπτών. Το ωράριο λειτουργίας των σημείων εκπαίδευσης θα είναι από τις 9π.μ. – 02.00μ.μ. για μόνο διά ζώσης συναντήσεις και από τις 16.00 – 18.00, μόνο τηλεφωνικώς. Για προγραμματισμό ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε στο 22674594. Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα των εν λόγω εκπαιδευτών θα περιορίζονται ΜΟΝΟ στο εκπαιδευτικό κομμάτι για την εξοικείωση με το σύστημα. Κατά συνέπεια, δεν θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων δικογράφων και/ή πληρωμών.

Εκ των Επιτροπών Δικηγορικών Συλλόγων Λευκωσίας – Κερύνειας

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ