ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Το Δικηγορικό Γραφείο ΚΩΣΤΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άμεσα γραμματέα για πλήρη και μόνιμη απασχόληση στο γραφείο στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Καθήκοντα:

  • Διαχείριση τηλεφωνικού συστήματος.
  • Δακτυλογράφηση στην Ελληνική και Αγγλική νομικών και άλλων εγγράφων.
  • Αρχειοθέτηση εγγράφων.
  • Διευθέτηση συναντήσεων και προγραμματισμός γραφείου.

Οι ώρες εργασίας είναι 08:00 – 13:00 & 15:30 – 18:30, Δευτέρα με Παρασκευή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: enquiries@demetriadesllc.com

Θα ειδοποιηθούν μόνο αυτοί που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ