Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το δικηγορικό γραφείο Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, στη Λευκωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη:

  • Δικηγόρο για το Δικαστηριακό Τμήμα με πείρα 4 χρόνων και άνω, με άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, απαραίτητη γνώση και πρακτική εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, γνωματεύσεων, συμβάσεων και άλλων νομικών εγγράφων και πείρα στη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών και ακροάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anna.iacovou@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22765217 (κα. Άννα Μ. Ιακώβου).

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ