Οδηγία Π.Δ.Σ. για Υποχρεωτική Πιστοποίηση των Λειτουργών Συμμόρφωσης

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θέμα: Οδηγία Π.Δ.Σ. για Υποχρεωτική Πιστοποίηση των Λειτουργών Συμμόρφωσης.

Με λύπη είμαστε αναγκασμένοι να σας ενημερώσουμε για την διαφωνία μας στην πρόσφατη Οδηγία του Π.Δ.Σ. δια της οποίας όλοι οι Λειτουργοί Συμμόρφωσης (στην πραγματικότητα όλοι οι αυτοεργοδοτούμενοι συνάδελφοι και όλοι οι αδειοδοτημένοι που ενεργούν ως λειτουργοί συμμόρφωσης εκ μέρους δικηγορικών εταιρειών και εταιρειών παρόχων) θα πρέπει να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις και μάλιστα στην Αγγλική γλώσσα για να μπορούν να εξασφαλίσουν από τον Π.Δ.Σ. την αναγκαία πιστοποίηση, καταβάλλοντας μάλιστα και το ποσό των Ευρώ300 έκαστος.

Πρόκειται για Οδηγία το περιεχόμενο της οποίας δεν τέθηκε σε οποιαδήποτε διαβούλευση ούτε συζητήθηκε ως προς τις λεπτομέρειες της σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του Π.Δ.Σ.. Είχε αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τα μέλη του Συμβουλίου του Π.Δ.Σ, σε απάντηση του οποίου ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. είχε εκφράσει την πλήρη αντίθεση του.

Δυστυχώς ο Π.Δ.Σ.  έκρινε πως η μέχρι σήμερα διαδικασία αδειοδότησης των εποπτευομένων δικηγόρων μελών του δεν ήταν ικανοποιητική και ως εκ τούτου σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ, με ύλη και εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα, την οποία σημειωτέον με μακροχρόνιους αγώνες κάποιοι παλαιότεροι εκπρόσωποι μας στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο κατόρθωσαν να καταργήσουν από επίσημη γλώσσα στα Δικαστήρια μας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας παραμένει αντίθετος στην εν λόγω οδηγία και στο περιεχόμενο της.

Οι δικηγόροι ως λειτουργοί της δικαιοσύνης γνωρίζουν να διαβάζουν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους νόμους και δεν χρειάζονται την Πιστοποίηση κανενός ξένου οίκου που θα τους εξετάζει σε ξένη γλώσσα. Τουλάχιστον ας λάβουμε υπόψιν μας τους συναδέλφους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας και ας υπάρξει διαβούλευση με όλους για να εξευρεθεί μια ορθή και δίκαιη ρύθμιση του όλου θέματος. Η δημιουργία πρώτης και δεύτερης τάξης δικηγόρων δεν είναι επιτρεπτή.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ