Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τον Δικηγόρο κ. Ιάκωβο Κούππα, σε μια διαδικτυακή Διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2021 και ώρα 17:00 – 19:00 με θέμα:

«Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών».

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ανάλυση και η επεξήγηση των υποχρεώσεων των Εταιρειών ως προς την καταχώριση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών όλων των απαιτούμενων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων. Σχετική η ΚΔΠ 112/2021, ήτοι η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) του 2021.

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ