ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

2 Απριλίου 2023

Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Αυτισμού, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας εκφράζει την εκτίμηση του προς τα άτομα με Αυτισμό και τις Οικογένειες τους.

Μέσα από τις δράσεις μας μέσω της Επιτροπής του Συλλόγου για τα Δικαιώματα των Αμεα, θα συντονίσουμε τις δράσεις μας με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρξει ανάγκη, ούτως ώστε η κείμενη Νομοθεσία αλλά ειδικότερα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αμεα, τύχουν εφαρμογής.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ