ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας τιμά σήμερα 8 Μαρτίου τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας υπενθυμίζοντας επιτακτικά ότι οι αρχές της ισότητας και της μη- διάκρισης λόγω φύλου πρέπει να τυγχάνουν του απόλυτου σεβασμού από όλους.

H θετική υποχρέωση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη της διάκρισης εναντίον των γυναικών και η ανάγκη κατάργησης πρακτικών και συνήθειων οι οποίες συνιστούν άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου μέσα από ατομικές και συλλογικές ενέργειες είναι απαραίτητο όπως καταστούν βίωμά μας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας αναγνωρίζοντας ότι πολύ μεγάλος αριθμός των Μελών του αποτελείται από γυναίκες, τονίζει ότι στέκεται στο πλευρό της κάθε μίας συναδέλφου με τρόπο ουσιαστικό, και τάσσεται εναντίον κάθε περίπτωσης διάκρισης, παρενόχλησης ή μείωσης της αξιοπρέπειάς της.

Στα πλαίσια της ανάδειξης του σοβαρού ρόλου των γυναικών στη Δικαιοσύνη, και καταβάλλοντας προσπάθειες για βελτίωση και πρόοδο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα πραγματοποιήσει την 30/03/2023 εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στη δικαιοσύνη μέσα από τα χρόνια. Εξέλιξη με άλματα προόδου ή παιδικά βήματα;» κατά την οποία θα τιμήσει τις πρώτες γυναίκες οι οποίες συνέδραμαν στη Δικαιοσύνη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εν λόγω εκδήλωση θα σας αποσταλούν εντός των επόμενων ημερών.

Η παρουσία σας θα τιμήσει όχι μόνο τις συναδέλφους αλλά την ίδια την αρχή της ισότητας, από την οποία πηγάζει και η ανάγκη ύπαρξης της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ