ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μεταξύ ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων προκύπτουν συχνά εμπορικές διαφορές, για την επίλυση των οποίων καλείται το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων να παρέμβει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε επίπεδο διαμεσολάβησης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η διαμεσολάβηση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν επιφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει οι Δικηγόροι να παρέμβουν για την τελική διευθέτηση της εκάστοτε διαφοράς.

Για τον λόγο αυτό, το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο αποφάσισε να καταρτίσει λίστα με Κύπριους Δικηγόρους, την οποία θα αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες από την Ελλάδα, κάθε φορά που προκύπτει τέτοια ανάγκη.

Όσοι Δικηγόροι ενδιαφέρονται για συνεργασία με το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν απευθείας με το αναφερόμενο ανωτέρω γραφείο της Πρεσβείας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 Λευκωσία

Email: ecocom-nicosia@mfa.gr

Τηλ: 22396052-53

Φαξ: 22672703

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ