ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για πλήρωση τριών (3) Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου, τριών (3) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και δεκαοκτώ (18) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Συμπληρωματική ανακοίνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σε σχέση με την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων στην Δικαστική υπηρεσία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επισυνάπτεται αναθεωρημένη ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 17/11/2023  για πλήρωση τριών (3) Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου, τριών (3) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και δεκαοκτώ (18) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ