ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ DAC6 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τον κ. Παναγιώτη Τζίογκουρο, Διευθυντή του Τμήματος Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών της Εrnst & Young Κύπρου, σε μια διαδικτυακή Διάλεξη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/05/2022 και ώρα 17:00 – 18:30 με θέμα:

«ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ DAC6 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

Σκοπός του Προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διακρίνουν τις επιπτώσεις την πρακτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας DAC6 σε σχέση με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας στην κατά την άσκηση των εργασιών τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  1. Ερμηνεύσουν τις σημαντικότερες πρόνοιες που περιέχονται στις πρόσφατες εγκυκλίους του Τμήματος Φορολογίας για το DAC6.
  2. Προσδιορίσουν τις σχετικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν ως προς την συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία.
  3. Αναγνωρίσουν τις πιθανές περιπτώσεις όπου θα κληθούν να ενημερώσουν ή να υποβάλουν πληροφόρηση για σκοπούς DAC6.

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 1,5 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ