ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Tο Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας (ΔΣΛ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε πλήρωση θέσης Λειτουργού για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Δικηγόρων

Αρμοδιότητες:

 • Πώληση Χαρτοσήμων / Δικηγοροσήμων
 • Εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και παραγγελίες
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Λοιπά συναφή καθήκοντα που θα ανατίθενται από το Συμβούλιο του ΔΣΛ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Word, Excel, Outlook
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία.

Διαδικασία:

 • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την 9η Ιουνίου 2023 βιογραφικό σημείωμα στο manager@nba.org.cy
 • Ο ΔΣΛ ενδέχεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψηφίους, της οποίας η ώρα και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωφελήματα:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • 13ομισθό

Ωράριο Εργασίας:

 • Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ