ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

Στις 16/10/23 αντιπροσωπεία του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας είχε συνάντηση με την  Έντιμη Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κα Καπετάνιου. Στην συνάντηση παρούσα ήταν και η κα. Μακρή,  Διοικητική Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Κατά την συνάντηση συζητήσαμε τα θέματα που προέκυψαν και προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και ζητήσαμε όπως υπάρχει κατανόηση και ελαστικότητα  από τα Δικαστήρια κατά την εφαρμογή των.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα και τέθηκαν εισηγήσεις για  την έκδοση ενιαίων οδηγιών  ως προς τον χειρισμό των υποθέσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όπως αυξηθεί η χρήση αυτής της μεθόδου, θέμα στο οποίο η Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να επανέλθει.

Ενημερώσαμε την Πρόεδρο για την δημιουργία διαφόρων υπο-επιτροπών του Συλλόγου όπως υπό-επιτροπή Θεσμών, Κτιριακών θεμάτων, Παραπόνων κτλ, και η Πρόεδρος εξέφρασε προθυμία να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μέσω του Συμβουλίου μας σε θέματα που άπτονται  των αρμοδιοτήτων της.

Στην παρουσία της Διοικητικής Πρωτοκολλητού τέθηκε το θέμα  καθυστέρησης στην σύνταξη αποφάσεων / διαταγμάτων  καθώς και το τεράστιο πρόβλημα της καθυστέρησης στον υπολογισμό των καταλόγων εξόδων. Η κα Μακρή μας ανέφερε ότι το πρόβλημα ως προς την σύνταξη διαταγμάτων και αποφάσεων έχει αμβλυνθεί, παραμένει όμως το πρόβλημα σε σχέση με τους καταλόγους εξόδων στους οποίους έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά backlog καταλόγων των ετών 2022 και προγενέστερων κάτι που οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού. Για το θέμα των διαταγμάτων/αποφάσεων συμφωνήθηκε όπως σε πρώτη φάση εάν συνάδελφος αναμένει σύνταξη απόφασης/διατάγματος για περίοδο πέραν των 2 μηνών να αποστέλλει στοιχεία στην κα Μακρή με κοινοποίηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας. Για το θέμα των καταλόγων εξόδων συζητήθηκαν διάφορες εισηγήσεις μας οι οποίες  συμφωνήθηκε να μεταφερθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κα Μακρή μας ενημέρωσε επίσης για τα βελτιωτικά έργα και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των  κτιριακών υποδομών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που έχει ήδη ξεκινήσει. Από πλευράς της Επιτροπής του Συλλόγου μας  ζητήσαμε όπως παραχωρηθεί στους δικηγόρους ο χώρος πίσω από το κτίριο 4 για στάθμευση και όπως προχωρήσουν βελτιωτικά έργα στον εν λόγω χώρο (ασφαλτόστρωση), ενώ συμφωνήσαμε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο από το υφιστάμενο κονδύλι να τελεστούν και άλλες βελτιωτικές εργασίες .

Ευχαριστούμε την Έντιμη Διοικητική Πρόεδρο του Δικαστηρίου και την κα Μακρή  για την συνάντηση και για την προθυμία και θετική διάθεση που επέδειξαν. Είμαστε βέβαιοι ότι η εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία που θεμελιώθηκε θα συνεχίσει προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ