ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στις  17.10.2023 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.

Η συνάντηση διεξήχθηκε κατόπιν παράκλησης της Επιτροπής του Συλλόγου μας στην οποία ο Πρόεδρος ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία και αμεσότητα.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών με έμφαση στα θέματα των εμφανίσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και την εφαρμογή των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Ο Πρόεδρος μας παρέπεμψε στον Περί του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Διαδικαστικό Κανονισμό (1/999) ο οποίος προβλέπει τα έντυπα έναρξης διαδικασίας (Τύπος 1), καταχώρησης γενικών λόγων (υπεράσπισης –Τύπος 3) και ενδιάμεσων αιτήσεων (Τύπος 4) τα οποία δεν άλλαξαν και εφαρμόζονται ως και προηγουμένως. Συζητήθηκε επίσης το θέμα χρήσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για διεκπεραίωση εμφανίσεων (όχι ακροάσεων) στο Δικαστήριο και ο Πρόεδρος επέδειξε κατανόηση στην χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις που υπάρχουν κοινά αιτήματα τα οποία μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά δοθέντος ότι λόγω και της φύσης των υποθέσεων, σκοπός του Δικαστηρίου είναι να αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και να γίνονται περισσότερες φυσικές εμφανίσεις για να συζητούνται οι υποθέσεις.

Ευχαριστούμε τον Έντιμο Πρόεδρο για την συνάντηση και για την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξε και εκφράζουμε την βεβαιότητα μας για αγαστή συνεργασία.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ