ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Στις 20.10.2023 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας  είχε συνάντηση με την Πρόεδρο και Δικαστές του Aνωτάτου Δικαστηρίου. Στην συνάντηση ήταν παρόντες και η Αρχιπρωτοκολλητής και ο Πρωτοκολλητής κ. Τσερκέζος.

Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος και οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου συνεχάρησαν τα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή τους  και εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει η αναγκαία επικοινωνία και συνεργασία, με κοινό στόχο την προσφορά στη Δικαιοσύνη. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την συνάντηση και ανέφερε ότι προσδοκεί σε αγαστή και στενή συνεργασία προς το συμφέρον της Δικαιοσύνης.

Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενημέρωσε την Επιτροπή για διάφορα θέματα, όπως για το κτιριακό και το θέμα της έλλειψης προσωπικού στα Δικαστήρια της Λευκωσίας και τις ενέργειες που γίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά. Επίσης ότι σύντομα θα προκηρυχθούν αρκετές θέσεις Επαρχιακών Δικαστών. Συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η εφαρμογή των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Από πλευράς της Επιτροπής του Συλλόγου μας τέθηκε το θέμα της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης εμφανίσεων ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ενημερωθήκαμε ότι αυτή εφαρμόζεται ήδη από το Ανώτατο Δικαστήριο βάσει του σχετικού διαδικαστικού κανονισμού.

Θέσαμε περαιτέρω θέμα προγράμματος των Δικαστηρίων και ζητήθηκε ει δυνατόν συντονισμός μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και η κατανόηση προς τους δικηγόρους σε περίπτωση που χρειάζεται να είναι παρόντες σε διαφορετικά Δικαστήρια την ίδια μέρα σε πολύ κοντινές ή ίδιες ώρες. Επίσης ζητήθηκε να υπάρχει ελαστικότητα στα θέματα που άπτονται της εφαρμογής των νέων θεσμών Πολιτικής Δικονομίας τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο που διανύουμε και ει δυνατόν να εκδοθούν οδηγίες πρακτικής σχετικά με την εφαρμογή τους.

Συμφωνήθηκε όπως γίνει μια προσπάθεια από τον Σύλλογο μας να καταγραφούν ζητήματα που αφορούν τους νέους Θεσμούς και χρήζουν διευκρίνισης και να αποσταλούν στην Επιτροπή Θεσμών για να απαντηθούν. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Επίσης όπως δημιουργηθεί μια υπο-επιτροπή του Συλλόγου μας στην οποία θα μπορούν να αποταθούν όσοι συναδέλφοι έχουν καταλόγους εξόδων που έχουν καταχωρηθεί προ του 2023 και η οποία να βοηθήσει με συγκεκριμένη μέθοδο στην ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου του υπολογισμού των. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε μόλις συμφωνηθούν λεπτομέρειες με την Αρχιπρωτοκολλητή.

Ευχαριστούμε την Έντιμη Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τους Έντιμους Δικαστές, την Αρχιπρωτοκολλητή και τον Πρωτοκολλητή για την συνάντηση και για την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξαν και ευελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία και συμπόρευση στο μέλλον προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της δικαιοσύνης.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ