ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

11.10.2023

Στις  11.10.2023 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας  είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Λιάτσο και Δικαστές του Aνωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος κ.Λιάτσος και οι Δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου συνεχάρησαν τα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή τους  και εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει η αναγκαία επικοινωνία και συνεργασία, με κοινό στόχο την προσφορά στη Δικαιοσύνη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τους Δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για την υποδοχή, εκφράζοντας συνάμα  την πεποίθηση ότι η συνεργασία  μεταξύ δικαστών και δικηγόρων θα αποβεί προς όφελος της Δικαιοσύνης

Ο κ. Λιάτσος αναφέρθηκε στην δημιουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, η λειτουργία του οποίου ήτο αναγκαία  για την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς την Εκτελεστική Εξουσία για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των Δικαστηρίων της Πρωτεύουσας με την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου. Συζητήθηκαν θέματα όπως η εφαρμογή των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Ενημερωθήκαμε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στην οποία θα είναι αναρτημένοι όλοι οι σχετικοί με το Δικαστήριο κανονισμοί και έντυπα και όλες οι αποφάσεις του.

Από πλευράς της Επιτροπής του Συλλόγου μας τέθηκε το θέμα του προγράμματος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε συνάρτηση με τα προγράμματα των άλλων Δικαστηρίων και ζητήθηκε ει δυνατόν συντονισμός μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και η κατανόηση προς τους δικηγόρους σε περίπτωση που χρειάζεται να είναι παρόντες σε διαφορετικά Δικαστήρια την ίδια μέρα σε πολύ κοντινές ή ίδιες ώρες. Επίσης διάφορα θέματα που άπτονται της βελτίωσης των χώρων στάθμευσης πέριξ του κτιρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε όλα τα θέματα η αντιμετώπιση του Προέδρου και των Δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ήταν θετικότατη.

Ευχαριστούμε τον Έντιμο Πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και τους Έντιμους Δικαστές για την συνάντηση και για την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξαν και ευελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία και συμπόρευση στο μέλλον για προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της δικαιοσύνης.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ