ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στις 19/12/23  η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας είχε συνάντηση  με τον  Πρόεδρο και Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου  και εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η βεβαιότητα ότι θα υπάρχει η αναγκαία επικοινωνία και συνεργασία.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα των εμφανίσεων καθώς και της  επικοινωνίας με τους Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου οι οποίοι μας ανέφεραν ότι οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνούν με το Δικαστήριο είτε μέσω της επικοινωνίας I Justice  είτε μέσω του  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του E Justice.   Για δική σας ευκολία παραθέτουμε πιο κάτω τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στενογράφων όλων των Δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου, ώστε η επικοινωνία να γίνεται απευθείας με το Δικαστήριο και όχι μέσω του Πρωτοκολλητείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επίσης ήταν παράκληση του Έντιμου Προέδρου όπως τηρείται η χρήση της τηβέννου εντός των αιθουσών των Δικαστηρίων.

Ευχαριστούμε τoν Πρόεδρο και τους Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου  για τη συνάντηση και την μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία καθώς και  την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξαν.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ