ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στις  6.11.2023 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας  είχε συνάντηση με την Πρόεδρο και Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Στην συνάντηση ήταν παρών και ο Πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου κ. Τέρλας.

Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος και οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου συνεχάρησαν τα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή τους  και εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει η αναγκαία επικοινωνία και συνεργασία. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τους Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την συνάντηση και ανέφερε ότι είναι βέβαιος για την αγαστή και στενή συνεργασία.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως για το κτιριακό, τις εμφανίσεις και διαδικασία ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου καθώς και θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Μας μεταφέρθηκε παράκληση όπως οι συναδέλφοι μεριμνούν να τηρούν τον διαδικαστικό κανονισμό και προθεσμίες σχετικά με τις εμφανίσεις είτε στο ηλεκτρονικό σύστημα είτε μέσω μέηλ για τους φυσικούς φακέλους αφού παρατηρείται το φαινόμενο να μην συμμορφώνονται έγκαιρα ή και καθόλου με αυτόν.

Ευχαριστούμε την Έντιμη Πρόεδρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου, τις Έντιμες Δικαστές και τον Πρωτοκολλητή για την συνάντηση και για την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξαν και εκφράζουμε βεβαιότητα για αγαστή συνεργασία.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ