ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στις  20.12.2023 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας  είχε συνάντηση με την Πρόεδρο και Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, μεταφέρθηκαν διάφοροι προβληματισμοί και ζητήματα που είχαν τεθεί από συναδέλφους και υπήρξε συναντίληψη στην αντιμετώπιση των. Στην συνέχεια υπήρξε συνάντηση και με την Πρωτοκολλητή και λειτουργούς του Πρωτοκολλητείου στην οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

Ευχαριστούμε την Έντιμη Πρόεδρο και τις/τους Έντιμους Δικαστές και την Πρωτοκολλητή για την συνάντηση και για την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξαν και εκφράζουμε βεβαιότητα για αγαστή συνεργασία.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ