ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Στις  17.10.2023 η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Εφετείου και τους Προέδρους των Συνθέσεων του Εφετείου καθώς και τον αρμόδιο Πρωτοκολλητή.

Η συνάντηση διεξήχθηκε κατόπιν παράκλησης της Επιτροπής του Συλλόγου μας στην οποία η Πρόεδρος και Δικαστές του Εφετείου ανταποκρίθηκαν άμεσα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Εφετείου και εκφράστηκε και από τις 2 πλευρές η βεβαιότητα ότι θα υπάρχει η αναγκαία επικοινωνία και συνεργασία.

Η Πρόεδρος του Εφετείου ανέφερε ότι για πρακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το διαθέσιμο προσωπικό και Πρωτοκολλητές,  το Εφετείο συνεδριάζει ως ακολούθως: οι 3 συνθέσεις του Αστικού η ώρα 09:00 και η σύνθεση του Ποινικού και του Διοικητικού η ώρα 10:30. Υπενθυμίζουμε ότι το Εφετείο συνεδριάζει στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξένια και ότι έχει την αρμοδιότητα εκδίκασης όλων των εφέσεων που έχουν καταχωριστεί από το 2018 και μετά.

Από πλευράς της Επιτροπής του Συλλόγου μας εκφράστηκαν τα θετικά σχόλια των συναδέλφων για την μέχρι σήμερα λειτουργία του Εφετείου, τέθηκε το θέμα του προγράμματος του Εφετείου σε συνάρτηση με τα προγράμματα των άλλων Δικαστηρίων και ζητήθηκε ει δυνατόν μετακίνηση των ωρών των συνεδριάσεων, τουλάχιστον των Αστικών συνθέσεων, και η κατανόηση προς τους δικηγόρους σε περίπτωση που χρειάζεται να είναι παρόντες σε διαφορετικά Δικαστήρια την ίδια μέρα σε πολύ κοντινές ή ίδιες ώρες. Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα η Πρόεδρος ανέφερε ότι για πρακτικούς λόγους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κατανόηση στα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν είναι δεδομένη.

Όσον αφορά την διαδικασία ενημερωθήκαμε τα ακόλουθα:

(α) Προδικασία: Μπορούν οι συνάδελφοι να αποτείνονται στο Δικαστήριο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα πρέπει να αποστέλλεται 2 μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία. Θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των συναδέλφων έτσι ώστε να συμφωνούνται οι οδηγίες που ζητούνται από το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα ενημερώνει σχετικά για τις οδηγίες του. Εάν το Δικαστήριο επιθυμεί την παρουσία των δικηγόρων θα ενημερώνει, σε διαφορετική περίπτωση η παρουσία τους κατά την δικάσιμο δεν θα είναι απαραίτητη.

(β) Ακροάσεις Αστικών συνθέσεων και σύνθεσης Διοικητικού:  Σε περίπτωση που θα υιοθετηθούν τα γραπτά περιγράμματα μπορούν οι συνάδελφοι να αποτείνονται στο Δικαστήριο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα πρέπει να αποστέλλεται 2 μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία. Θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των συναδέλφων, έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους ως προς το ότι θα υπάρξει απλή υιοθέτηση των περιγραμμάτων και από τις 2 πλευρές. Σε τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα ενημερώνει  για την επιφύλαξη της απόφασης. Εάν το Δικαστήριο επιθυμεί την παρουσία των δικηγόρων θα ενημερώνει, σε διαφορετική περίπτωση η παρουσία τους κατά την δικάσιμο δεν θα είναι απαραίτητη.

(γ) Σε περίπτωση που λόγω εκτάκτου κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας που προκύπτει την ίδια μέρα θα υπάρχει αργοπορία ή αδυναμία παρουσίας θα πρέπει οι συναδέλφοι να ενημερώνουν τηλεφωνικώς το Πρωτοκολλητείο στα τηλέφωνα 22551920 ή 22551934 για να ενημερώνεται άμεσα το Δικαστήριο. Θα υπάρχει κατανόηση από το Δικαστήριο σε τέτοιες περιπτώσεις.

(δ) Αιτήματα αναβολής ορισθείσας δικασίμου θα πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης συζητήσαμε με τον αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοκολλητή θέματα πρακτικής φύσεως όπως επίλυση του θέματος λειτουργίας της καντίνας στο οποίο εάν προκύψει ανάγκη θα συνεργαστούμε. Επίσης για την λειτουργία της αίθουσας δικηγόρου – πελάτη το Δικαστήριο έχει ήδη εγκαταστήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή για υποβοήθηση των δικηγόρων. Θα υπάρξει συνεργασία για εγκατάσταση μηχανήματος εκτύπωσης και φωτοτύπησης.

Ευχαριστούμε την Έντιμη Πρόεδρο και τους Έντιμους Δικαστές και Πρωτοκολλητή του Εφετείου για την συνάντηση και για την θετική διάθεση και προθυμία που επέδειξαν και ευελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία και συμπόρευση στο μέλλον προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της δικαιοσύνης.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ