ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Συνάντηση με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Μάριο Χαρτσιώτη στις 13.03.2024

Στις 13.03.2024 αντιπροσωπεία του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Μάριο Χαρτσιώτη στα γραφεία του Υπουργείου.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα συναντίληψης για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι της Λευκωσίας και ο Υπουργός εξέφρασε την ετοιμότητα και προθυμία του να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την επίλυση τους.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής σημαντικά θέματα:

Κτηριακό. Με μεγάλη ικανοποίηση λάβαμε την πληροφόρηση ότι το νέο Δικαστικό μέγαρο Λευκωσίας είναι 1ο στην ατζέντα των έργων του Υπουργείου και  αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2029-2030 και το οποίο θα έχει την δυνατότητα να στεγάζει όλα τα Δικαστήρια της Λευκωσίας.  Στα πλαίσια αυτού θα δημιουργηθεί επιπλέον χώρο στάθμευσης στον χώρο των Ηνωμένων Εθνών για περίπου 900 αυτοκίνητα.

Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι περίπου €500,000 για το 2024 το οποίο θα δαπανηθεί για την ανακαίνιση του κτηρίου 3 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Θα γίνουν προσπάθειες επίσης να μας δοθούν περαιτέρω διευκολύνσεις σε σχέση με τον χώρο στάθμευσης περί των Δικαστηρίων Λευκωσίας.

Έχουμε συμφωνήσει να σταλεί επιστολή στον Υπουργό με τις προτάσεις μας για αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια συμπερίληψης κονδυλίου στον επόμενο προϋπολογισμό.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα καθυστέρησης με την δακτυλογράφηση των Διαταγμάτων και των καταλόγων εξόδων στην Λευκωσία καθώς και έλλειψη προσωπικού. Μας ενημέρωσε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην επόμενη πρόσληψη γραμματειακού προσωπικού για στελέχωση του Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Έχουμε ενημερωθεί ότι μετά από συνάντηση του Υπουργού και του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 11/03/2024 έχουν ζητηθεί 26 βοηθοί Δικαστών και 75 άτομα ως γραμματειακό προσωπικό. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι μέχρι το 2025 αναμένεται να εγκατασταθεί το σύστημα ηχογράφησης στα Δικαστήρια.

Εντάλματα: Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι υπάρχουν περίπου 295,000 εντάλματά που εκκρεμούν που ανέρχονται περίπου στο ποσό των   €300,000,000 και ότι πολλά από αυτά εκκρεμούν κατά προσώπων που έχουν αποβιώσει, διαγραφεί κτλ.  Για να μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτέλεσης των, πέραν των υπολοίπων μέτρων που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο όπως πρόσληψη αστυνομικών κτλ, συμφωνήθηκε όπως καλέσουμε τα μέλη μας να ενημερώσουν εντός των επόμενων 2 μηνών (μέσω του Συλλόγου) ποια από τα εντάλματα τους που εκκρεμούν αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που απεβίωσαν ή νομικά πρόσωπα που έχουν διαγραφεί έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια περιορισμού των ενταλμάτων μέσω απόσυρσης αυτών που δεν έχουν πιθανότητα εκτέλεσης και να μπορεί η αστυνομία να επικεντρωθεί στα υπόλοιπα.

Συζητήθηκαν επίσης διαφορα αλλα θέματα όπως  το θέμα πιστοποίησης υπογραφών υπό μορφή Αpostille καθώς και το θέμα της σφράγισης εγγράφων.

Συζητήθηκε το θέμα της διαμεσολάβησης και συμφωνήσαμε όπως βοηθήσουμε στην προώθηση της.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη προώθησης της Κοινοτικής Εργασίας ως Εναλλακτικής Ποινή όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Συμφωνήθηκε η διοργάνωση σχετικής διάλεξης από κοινού με λειτουργούς του Υπουργείου για καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων για το θέμα αυτό.

Ευχαριστούμε τον Υπουργό για την προθυμία και κατανόηση που επέδειξε στα θέματα που τέθηκαν και κυρίως για την δέσμευση του να συνεχιστεί η στενή συνεργασία και επαφή προς τον σκοπό επίλυσης των προβλημάτων που ως δικηγόροι της Λευκωσίας αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ