ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του συλλόγου μας με την συμμετοχή της Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου και μελών του, την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μαζί με τους σύμβουλους τους, την Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, την Αρχιπρωτοκολλητή και την Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ως και τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η εν λόγω συνάντηση ήταν αποτέλεσμα των έντονων και συντονισμένων προσπαθειών μας για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του ταλαιπωρούν για χρόνια την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Αντικείμενο της συζήτησης μας αποτέλεσαν τα τρέχοντα κτηριακά και λειτουργικά προβλήματα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ως και το ζήτημα της ασφάλειας του χώρου και των προσώπων που επισκέπτονται τους χώρους του Δικαστηρίου.

Κατόπιν παράθεσης και συζήτησης των προβλημάτων αποφασίσθηκε η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός καθορισμένων χρονικών πλαισίων λαμβάνοντας υπόψιν και την αναγκαιότητα για απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Δικαστηρίου.

Ανάμεσα στα έργα που θα γίνουν συγκαταλέγεται η εσωτερική και εξωτερική βελτίωση των κτηρίων, η σύνδεση μεταξύ τους, η δημιουργία χώρων υγιεινής για τους δικηγόρους στα διάφορα κτήρια, ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους, η διάπλασή του χώρου στάθμευσης και η περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου.

Με το πέρας της συζήτησης μας οι παρευρισκόμενοι περιήλθαν κάποιους από τους χώρους του Δικαστηρίου όπου διαπίστωσαν και οι ίδιοι τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν για χρόνια συσσωρευθεί.

Σημειώνουμε πως ως μας ανακοινώθηκε κατά τον επόμενο χρόνο αναμένεται η προκήρυξη και η λήξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

Όσον αφορά τις παρατηρούμενες ανάγκες για εξεύρεση νέων αιθουσών για όλους τους Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου ενημερωθήκαμε πως το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει το θέμα και πως σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις στα ανωτέρω.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ