ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Ε.Δ.Λ. ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΟ

Η νέα Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας έχει ήδη προχωρήσει σε αρχικές συζητήσεις μαζί με την Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς ρύθμισης του ζητήματος των καταχωρήσεων στο Πρωτοκολλητείο.

 

Περαιτέρω, προγραμματίζεται εντός των ημερών συνάντηση με την Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την διευκόλυνση των δικηγόρων κατά προτεραιότητα στις εμφανίσεις τους σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους, αλλά και την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

 

Εκ της Επιτροπής.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ