ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας αποφασίσθηκε η δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης των μελών μας.

Για τον σκοπό αυτό σας αποστέλλονται συνημμένως τα κριτήρια με βάση τα οποία εισηγούμαστε την λειτουργία του εν λόγω Ταμείου.

–> ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Θεωρούμε πως πριν τεθεί σε ισχύ η εν λόγω προσπάθεια όπως έχουμε τις δικές σας εισηγήσεις και σχόλια επί των κριτηρίων μέχρι την Παρασκευή 30/06/2023.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ