ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣΜΕΛΟΣ

Ο Κυριάκος Πανάγος έχει μεγάλη εμπειρία σε δικαστικές διαφορές, διαιτησία και διαμεσολάβηση. Κατέχει πτυχίο Νομικής (LLB) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της εξαιρετικής ακαδημαϊκής του απόδοσης. Κατέχει τον τίτλο του Barrister-at-Law και είναι μέλος του Lincoln’s Inn.

Εισήχθη στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 2012 και είναι επίσης ειδικευμένος διαμεσολαβητής και μέλος του ΚΕΒΕ.

Είναι διευθυντής του δικηγορικού γραφείου Πανάγος & Πανάγος Δ.Ε.Π.Ε. και κατέχει τη θέση μη εκτελεστικού διευθυντή σε πολυεθνικές εταιρείες.

Χειρίζεται υποθέσεις υπέρ και κατά μεγάλων ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών και ειδικεύεται μεταξύ άλλων στο δίκαιο των συμβάσεων, το ασφαλιστικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο, τις πτωχεύσεις και τις εκκαθαρίσεις των εταιρειών.

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ