ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

onikitas@pikisnikitas.com

Ο Ορέστης Νικήτας γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978. Το 1996 αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Σπούδασε νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος πτυχίου LLB από το Πανεπιστήμιο του Leicester (University of Leicester) και μεταπτυχιακού LLM από το Πανεπιστήμιο του Bristol (University of Bristol). Από τον Οκτώβριο του 2003 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και από το 2008 είναι συνέταιρος στην Πικής & Νικήτας Δ.Ε.Π.Ε. Έχει ευρεία πείρα σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου.

Διετέλεσε μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για την περίοδο 2013-2015 και είναι μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΠΟΠΛ από το 2007 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου από το 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020.

Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου («ΠΔΣ»). Από το 2016 εκπροσωπεί τον ΠΔΣ στην Επιτροπή Ποινικών Θεμάτων του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (Criminal Law Committee of the Council of Bars and Law Societies of Europe). Τον 2020 εκλέχθηκε Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και έκτοτε είναι μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Από τον Νοέμβριο του 2020 έχει διοριστεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του ΠΔΣ.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ