ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΡΗ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. – ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Το Δικηγορικό γραφείο ΑΝΤΡΗ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., με έδρα την Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Απαραίτητα Προσόντα:

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νομικής

Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων της Microsoft Office

Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση “info@kyriacoulaw.com ” αναγράφοντας στο θέμα “Ασκούμενος Δικηγόρος” μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 250022.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ