ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξανδρος Γ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες, ζητά για πρόσληψη δικηγόρο – συνεργάτη με τουλάχιστον τετραετή ουσιαστική πείρα μάχιμης δικηγορίας.

Προσφέρεται πολύ ικονοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως ικανοτήτων και προσόντων.

Για διευθέτηση συνέντευξης παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agioannideslaw.com και όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Κωνσταντίνο Ξ. Αττίκη στο τηλ. 22452224.

Νοείται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Αλέξανδρος Γ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες

Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ