ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει 2 κενές θέσεις δικηγόρων για άμεση και πλήρη εργοδότηση, μια για το Τμήμα Διοικητικού Δικαίου και μια για το Τμήμα Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής & Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης Δικαστηριακής και Έξω-δικαστηριακής πείρας, σε Ανώτατο και/ή Επαρχιακά και/ή Διοικητικά Δικαστήρια, σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων προσωρινών διαταγμάτων και άλλων νομικών εγγράφων.
  • Ικανότητα σε Παροχή Νομικών συμβουλών και Γνωματεύσεων
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση της Ελληνικής.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook)
  • Πολύ Καλές Ικανότητες έρευνας, μελέτης και οργάνωσης.
  • Ευχάριστος και ακέραιος χαρακτήρας με ήθος, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ειλικρίνεια, επαγγελματισμό και συναδελφική αλληλεγγύη.
  • Επαγγελματικό Προσόν παρά το ότι δεν είναι αναγκαίο θα ληφθεί υπόψη.
  • Πείρα σε χειρισμό ακροάσεων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
  • Πείρα στο Διοικητικό Δίκαιο θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Αναλόγως προσόντων θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών περιλαμβανομένου 13ουμισθού.

Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα θα τυγχάνει απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Τα Βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να αποσταλούν με Τίτλο Κενή Θέση Δικηγόρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   angelideslaw@hotmail.com, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2022.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ