ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΗΛ Χ. ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Χ. Σταματάρης και Συνεργάτες δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη δικηγόρου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άδεια Δικηγόρου με τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρία.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Ικανότητα ατομικής και ομαδικής εργασίας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση stamatarislaw@cytanet.com.cy 

Τηλ. Επικοινωνίας: 22757681

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ