ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτριος Α. Παυλίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε στη Λευκωσία δέχεται αιτήσεις για την άμεση πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου και ενός αδειούχου δικηγόρου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Νομικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός και αξιοπιστία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.pavlides@cytanet.com.cy με θέμα “Θέση ασκούμενου/ης δικηγλορου¨.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ