ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΕΠΕ

Το Δικηγορικό Γραφείο . ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΕΠΕ στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ασκούμενο δικηγόρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του Έργου για Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, εώς 29 ετών.
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου στα Νομικά.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην διεύθυνση: info@ddlegal.co με θέμα :Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ