ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κ. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε – ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 2022 – 2023

Η Δικηγορική Εταιρεία Κ. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου για το έτος 2022 – 2023, στο γραφείο μας στη Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στην Κυπριακή Δημοκρατία και να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα επιδότησης ασκουμένων.  Επιπλέον, να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

  • Άριστη ικανότητα χειρισμού γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Office.
  • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας.
  • Εχεμύθεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 25/07/2022. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τo Βιογραφικό τους Σημείωμα στo email: info@khlawlab.com με θέμα «Θέση ασκούμενου δικηγόρου».

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 272828.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ