ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κ. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Η Δικηγορική Εταιρεία Κ. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου, στο γραφείο μας στη Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στην Κυπριακή Δημοκρατία και να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

  • Άριστη ικανότητα χειρισμού γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Office.
  • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας.
  • Εχεμύθεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τo Βιογραφικό τους Σημείωμα στo email: info@khlawlab.com με θέμα «Θέση ασκούμενου δικηγόρου».

 

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

 

Ο/η επιτυχής υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο σχέδιο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, το οποίο αφορά άτομα ηλικίας μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης άσκησης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Σχετικά με το πρόγραμμα: https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/for-trainees/subsidy-project-for-trainee-advocates-2017-2023.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 272828.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ