ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Kampouri, Gialeli & Co – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία Kampouri, Gialeli & Co, στην Λευκωσία ζητά να προσλάβει δικηγόρο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής.
  • Θεώρηση και σύνταξη δικογράφων, αιτήσεων, συμβάσεων και άλλων νομικών εγγράφων.
  • Ικανότητα έρευνας και μελέτης επί νομοθεσίας και νομολογίας.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση και ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ομαδικό πνεύμα, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρ. διεύθυνση: info@kglawyers.com.cy με θέμα: «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ