ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021 {8(Ι) του 2021} σας επισυνάπτουμε το νέο έντυπο Δήλωσης / Βεβαίωσης Δικηγόρου, για σκοπούς πρώτης εγγραφής και ανανέωσης της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Το νέο έντυπο Δήλωσης / Βεβαίωσης Δικηγόρου ισχύει από 15/02/2021.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ