Υποστηρικτική υποδομή Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ενόψει της πλήρους εφαρμογής του e-justice

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (e-justice), το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από 15/01/2024, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας έχει προχωρήσει στη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Δικηγόρων / Μελών του.

Εξουσιοδοτημένα άτομα τα οποία έχουν οριστεί από την Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και έχουν εκπαιδευτεί, θα είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση και βοήθεια των Δικηγόρων / Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Η υλικοτεχνική υποδομή έχει εγκατασταθεί στη μεγάλη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας (Εντευκτήριο) και θα τεθεί σε εφαρμογή από την Δευτέρα 22/01/2024 κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, διάρκειας 15 λεπτών.

Για διευθέτηση ραντεβού παρακαλούμε όπως καλείτε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από την Τετάρτη 17/01/2024 και εντεύθεν, στο 22674594.

Περαιτέρω από την Δευτέρα 15/01/24 θα μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο 99348767 με τον κ. Χαράλαμπο Νικολάου καθημερινώς μεταξύ των ωρών 11:00 – 13:00 για επίλυση αποριών σχετικά με τις καταχωρήσεις.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι τα καθήκοντα των εν λόγω εκπαιδευτών θα περιορίζονται ΜΟΝΟ στο εκπαιδευτικό κομμάτι για την εξοικείωση με το σύστημα. Κατά συνέπεια, δεν θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων δικογράφων και/ή πληρωμών.

Προϋπόθεση είναι οι προσερχόμενοι να έχουν ήδη εγγραφεί στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφάλειας ΑΡΙΑΔΝΗ και να έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία:  https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register

Πλατφόρμα e-Justice:

  • Όλες και οποιεσδήποτε καταχωρίσεις θα γίνονται πλέον στη νέα πλατφόρμα e-Justice, η οποία θα δέχεται καταχωρίσεις στις 15/01/2024.
  • Ο σύνδεσμος για τη νέα πλατφόρμα είναι: https://ejustice.judicial.gov.cy/public/index
  • Στον πιο πάνω σύνδεσμο, θα συνδέεστε με τους κανονικούς κωδικούς CyLogin που χρησιμοποιείτε σήμερα για το i-Justice.
  • Από την Παρασκευή 12/01/2024 και ώρα 15:00, μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 15/01/2024 ώρα 08:00, το σύστημα θα είναι κλειστό, ώστε να ολοκληρωθεί η μετάπτωση των δεδομένων από την πλατφόρμα i-Justice στη νέα πλατφόρμα e-Justice διαχείρισης των υποθέσεων.
  • Στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου θα αναρτηθούν βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις με σαφείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος eJustice:

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/39028-encheiridio-chreses-ejustice

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή απορίες και/ή προβλήματα, παρακαλούμε σημειώστε ότι ο αριθμός επικοινωνίας με το helpdesk για το e-Justice είναι 22313876. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον ίδιο σκοπό είναι eJusticeHelpDesk@kyndryl.com

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ