ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 – ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει την Έντιμη Πρόεδρο του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων κα. Λεύκια Καμμίτση, σε μια εκπαιδευτική ημερίδα η οποία πραγαμτοποιήθηκε στις 23/05/2022 και ώρα 15:30 – 18:30 με θέμα:

«ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ»

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 3 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ