ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Για σκοπούς ενημέρωσης, επισυνάπτονται τα Ψηφίσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας η οποία έλαβε χώρα την 25η Οκτωβρίου 2022.

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τα ψηφίσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από έντονες και αγωνιώδεις ζυμώσεις, και αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ