ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΕΛΑΡΗΣΜΕΛΟΣ

Ο Χαρίλαος Βελάρης είναι κάτοχος πτυχίου (Licence) Νομικής και Ευρωπαικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman (Strasbourg III) του Στρασβούργου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ευρωπαϊκό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο από το ίδιο πανεπιστήμιο και μετά το πέρας των σπουδών του διεκπεραίωσε πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Το 2010 έγινε μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και έκτοτε ασκεί τη δικηγορία στο δικηγορικό γραφείο Βελάρης & Βελάρης Δ.Ε.Π.Ε.  έχοντας αντιπροσωπεύσει μεγάλο αριθμό αλλοδαπών  και Κυπρίων πελατών σε υποθέσεις που αφορούν ποικίλους τομείς του δικαίου και ειδικότερα διεθνείς εμπορικές διαφορές και περιουσιακές διαφορές, καθώς και υποθέσεις άρσης τραπεζικού και εταιρικού πέπλου.

Από το 2015 διδάσκει στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου UCLAN (Κύπρου) ως εξωτερικός συνεργάτης.

Παράλληλα με τα Ελληνικά, ομιλεί άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά, έχοντας επίσης πολύ καλή γνώση Γερμανικών, Τουρκικών, Ισπανικών, Ιταλικών και Πορτογαλικών.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ