ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

nicolas@nklaw.com.cy

Ο Νικόλας Κουρσάρης είναι απόφοιτος του De Montford University του Leicester.

Άρχισε την άσκηση του το 2007 στο Δικηγορικό Γραφείο Χρυσαφίνης, Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε. όπου παρέμεινε μέχρι το 2017.

Είναι εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2008.

Σήμερα διατηρεί το δικό του Δικηγορικό Γραφείο.

Είναι μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2012.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ