ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣΜΕΛΟΣ

Ο Στέλιος κατέχει LL.B (Hons) από το Πανεπιστήμιο του Leeds και LL.M στο Δίκαιο της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής από το University College London (UCL). Ο Στυλιανός μιλάει άριστα ελληνικά και αγγλικά και έχει συνομιλητική ικανότητα στα γαλλικά.

Ο Στέλιος είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2021 και είναι επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας μετά την εισαγωγή του στο Lincolns inn όπου κατέχει τον τίτλο του BarristeratLaw.

Ο Στέλιος ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις δικαστικές διαφορές, ενώ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα.

Είναι επίσης μέλος της Τεχνολογικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δικηγόρων της Κύπρου και συχνά συνεισφέρει στη δημοσιευμένη βιβλιογραφίας της επιτροπής και παρουσιάζει σε συνέδρια για διάφορες καινοτομίες στον τομέα της νομικής τεχνολογίας. 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ