ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣΜΕΛΟΣ

Ο Λούκας Χαβιαράς είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του Warwick University, έχει ακολουθήσει το  Legal Practice Course  στο College of Law και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο  από το International Tax Center του πανεπιστήμιου Leiden Oλλανδίας.

Εξασκεί το δικηγορικό επάγγελμα από το 2008 και είναι μέλος της επιτροπής φορολογίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Χαβιαράς & Φιλίππου Δ.Ε.Π.Ε. και είναι υπεύθυνος του εταιρικού τμήματος και του τμήματος εταιρικών διαφορών.

Χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν διεθνείς διαφορές μεγάλης κλίμακας, εντοπισμό, δέσμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων  και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φάσμα διασυνοριακών εταιρικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ