ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ

m.vorkas@vorkaslaw.com.cy

Ο Μιχάλης Βορκάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου φοίτησε από το 1983 μέχρι το 1987. Στη συνέχεια απέκτησε το μεταπτυχιακό του τίτλο στα Ναυτιλιακά από το Queen Mary’s College, University of London.

Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία από το 1991 και διετέλεσε Υπεύθυνος Δικαστηρίου στο γραφείο Πολάκης Σαρρής & Σια για 10 έτη. Από το 2002 μέχρι και σήμερα είναι ο διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού του γραφείου.

Έχοντας 30ετή εμπειρία στο δικηγορικό επάγγελμα, έχει χειριστεί άνω των 2,000 υποθέσεων αστικής φύσεως ενώπιον τόσο των Επαρχιακών, Ειδικής Δικαιοδοσίας και Διαιτητικών Δικαστηρίων, όσο και του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκ των οποίων άνω των 200 υποθέσεων αφορούσαν αλλοδαπούς επιχειρηματίες.

Συμμετείχε σε περισσότερα από 50 συνέδρια και σεμινάρια στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο διάφορα θέματα δικαίου, συμμόρφωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ