ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Y. STYLIANOU & CO LLC

Το Δικηγορικό Γραφείο Y. STYLIANOU & CO LLC στην Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει δικηγόρο.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Λήψη πρωτοβουλιών και ικανότητα ατομικής εργασίας αλλά και συνεργασίας
  • Οργανωτικές ικανότητες, ευφράδεια λόγου.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια.
  • Εμπιστευτικότητα, αξιοπιστία, ταχύτητα στην διεκπεραίωση εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@yslegal.co

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ